Forskningsprosjekt


Overgang fra rensing av blod ved dialyseteknikk til medikamentell behandling

Vitenskapelig tittel:

Lipidprofil og inflammasjonsstatus hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi intolerante for statiner ved overgang fra LDL aferese til behandling med antistoff mot PCSK-9, en åpen cross-over pilotstudie.Prosjektbeskrivelse:
Vi vil vurdere blodprøver og livskvalitet hos pasienter med arvelig høyt kolesterol i en fase der vi går over fra rensing av blodet for kolesterol ved "dialyse-lignende teknikk" til nye medisiner godkjent for behandling av pasienter med forhøyet kolesterol. For tiden har vi noen pasienter med arvelig forhøyet kolesterol som får renset blodet for kolesterol ukentlig fordi de ikke tåler tradisjonell kolesterolsenkenede medisin. Denne behandlingen medfører ubehag og redusert livskvalitet for pasientene. Per september 2015 vil det foreligge ny medisin tilgjengelig for denne pasientgruppen (antistoff mot proteinet PCSK9), som ser meget lovende ut i mange publiserte studier. Vi planlegger å gjøre en pilot crossover studie der vi ser på blodprøver (fettverdier og betennelsesreaksjon i blodet) ved overgang fra "rensebehandling" til ny medisin over en 8 ukers periode, i tillegg vil vi se på livskvalitet med tanke på om pasientene føler den "nye behandlingen" mindre belastende.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1638 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 28.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Hovland
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
NLSH HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av interne/institusjonelle forskningsmidler.

Vi vil også søke andre instanser om forskningsmidler, inkludert legemiddelindustrien.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.09.2015 REK nord