Forskningsprosjekt


Å bli eldre med autisme

Vitenskapelig tittel:

Ageing in autismProsjektbeskrivelse:
Flere mennesker med autisme blir eldre, men det finnes i liten grad kunnskap om hvilke endringer aldringen medfører med tanke på diagnosens kjernesymptomer, helsetilstand og behov for tilpassede tjeneste. Opp til 50 % av personer med autisme kan i tillegg ha diagnosen psykisk utviklingshemming med til dels store tilleggsvansker Økt forventet levealder i denne gruppen vil stille store krav til helse- og sosialtjenesten med tanke på en adekvat tilrettelegging og oppfølging. Studier viser at personer med autisme sammenlignet med normalutvalg har økt forekomst av somatiske og psykiske lidelser. Kognitiv aldring og mulige konsekvenser av langvarig behandling med antipsykotisk medikasjon er lite undersøkt hos eldre med autisme og psykisk utviklingshemming. Studiens overordnete målsetting er å kartlegge aldring og livskvalitet hos voksne med diagnosen autisme og psykisk utviklingshemming 40 år og eldre gjennom en samtykkebasert spørreskjemaundersøkelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2399 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Michael Hermann Bernhard Lensing
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres gjennom midler fra NevSomForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst