Forskningsprosjekt


Sammenhengen mellom grad av fedme, kroppssammensetning og risiko for metabolsk syndrom blant behandlingssøkende barn og ungdom med fedme i Italia, Norge og Tyskland

Vitenskapelig tittel:

Childhood Obesity and Metabolic syndrome in Italy, Norway and Germany - The COMING studyProsjektbeskrivelse:
Fedme er en etablert risikofaktor for å utvikle metabolsk syndrom (Mets), en fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes. Den økende utbredelsen av fedme blant ungdom siste år er blitt fulgt av en økning i forekomsten av ungdom som oppfyller kriteriene for metabolsk syndrom. Dette kan ha en ødeleggende effekt på den fremtidige helsen til våre yngre generasjoner ved økt risiko for å utvikle diabetes type 2 og prematur kardiovaskulær sykdom. I dette prosjektet ønsker vi derfor å benytte data fra tre ulike kohorter som til sammen inneholder data fra over 2000 barn og unge med sykelig overvekt i alderen 12-18 år fra henholdsvis Norge, Italia og Tyskland for å studere: 1) forekomsten av Mets hos ungdom med fedme i Norge, Italia og Tyskland; 2) studere populasjonsforskjeller hva gjelder BMI-terskelverdier for økt risiko for å utvikle Mets,samt 3) studere innvirkningen kroppssammensetning har på utbredelsen og risikoen for Mets sammenliknet med BMI.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2415 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av Beate Benestad sitt PhD-prosjekt. Hun er finansiert gjennom PhD-stipend fra Helse Sør-Øst. Ellers ingen ytterligere finasiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst