Forskningsprosjekt


Nesens betydning for søvn og søvnforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:

Nasal involvement in sleep and sleep disturbances.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilken betydning forhold ved nesen har for søvn, søvnkvalitet og søvnsykdom. Medisinske og kirurgiske neseåpnende tiltak gjennomføres til en viss grad for å behandle søvnforstyrrelser. Imidlertid er det få vitenskapelige studier som har undersøkt sammenhengen mellom forhold ved nesen og søvnproblemer. I prosjektet planlegges det å benytte opplysninger som siden 2006 er innsamlet fra pasienter henvist til ØNH-avdelingen ved Sørlandet Sykehus for utredning av søvnplager eller -sykdom som snorking, og obstruktivt søvnapnøsyndrom. Dette inkluderer opplysninger fra et strukturert utredningsprogram, søvnregistrering med Embletta, utfylling av skjema til Epworth Sleepiness Scale og Calgary Sleepiness Index, måling av nesens volumer og minste tverrsnittsarealer med akustisk rhinometri(AR), måling av nesens luftstrøm med Peak Nasal Inspiratory Flow (PNIF) og utfylling av 11 visuelle analoge skalaer (VAS) for registrering av nesesymptomer. Opplysninger om søvn og nese foreligger nå for 673 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1534 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 01.10.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sverre Steinsvåg
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Sørlandet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har ingen finansiering enda. Så snart det er godkjent vil det bli søkt om ekstern finansiering. PhD-kandidaten vi da gå over i en D-stilling der 50% av arbeidstiden kan brukes til forskning.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst