Forskningsprosjekt


TID Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens

Vitenskapelig tittel:

TIME  - Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and treatment of neuropscychiatric symptomsProsjektbeskrivelse:
Forekomsten av demens i norske sykehjem er ca. 80 prosent, og nevropsykiatriske symptomer (NPS) sees i forløpet av demenssykdommen hos over 90 prosent. Særskilt aggresjon og agitasjon utgjør en stor belastning for pasient, pårørende og pleiepersonalet. Det er behov for utvikling og evaluering av enkle effektive metoder for utredning og behandling av disse symptomene. Prosjektet er en studie der en tester ut TID: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens overfor denne pasientgruppen. Modellen omfatter strukturert utredning av pasientene og systematisk veiledning av personalet basert på teori fra kognitiv atferdsterapi. I en kontrollert clusterrandomisert studie vil vi teste ut om modellen reduserer agitasjon hos personer med demens. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer og spørreskjemaer vil vi undersøke om modellen påvirker læring og mestring i personalgruppen og i hvor stor grad det er mulig i sikre varig implementering av modellen i sykehjem.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1549 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Bjørn Lichtwarck
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er i sin helhet finansiert av midler fra forskningsavdelingen ved Sykehuset Innlandet. Se vedlegg.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2015 REK sør-øst