Forskningsprosjekt


Hundehold og helse. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Vitenskapelig tittel:

 The HUNTing dog project. How dog keeping can improve human health. The HUNT Study Norway.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil bidra med kunnskap om hundehold kan bidra positivt til helse og lavere dødelighet, spesielt gjennom økt fysisk aktivitet. Studien skal benytte befolkningsdata fra HUNT knyttet til data om dødelighet. Folk som har hund vil sammenlignes med folk som ikke har hund for å se på helseutvikling og dødelighet over tid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1480 Prosjektstart: 01.07.2015 Prosjektslutt: 01.07.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egenfinansiering, det søkes ikke om midler.Forskningsdata: Registerdata

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2015 REK midt
15.01.2019 REK midt