Forskningsprosjekt


RTH258 sammenlignet med aflibercept ved behandling av våt aldersrelatert makuladegenerasjon

Vitenskapelig tittel:

A two-year, randomized, double-masked, multicenter, two-arm study comparing the efficacy and safety of RTH258 6 mg versus aflibercept in subjects with neovascular age-related macular degenerationProsjektbeskrivelse:
Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er en ledende årsak til betydelig synshemming som rammer 10-13% av personer over 65 år. Våt AMD påvirker om lag 10% av alle AMD pasienter og er preget av unormal vekst av nye blodkar i netthinnen som lekker blod og serum, som igjen fører til skade på netthinnen og gir alvorlig, irreversibel sentral synshemming innen 12 måneder hos pasienter som ikke får behandling. I dag behandles pasienter med et anti-VEGF (vaskulær endotelial vekstfaktor) som har vesentlig forbedret sykdomsprosessen hos pasientgruppen. RTH258, legemiddelet som blir testet i denne studien, hemmer også VEGF, og har blitt undersøkt i tidligere studier for å evaluere effekt og sikkerhet. Da har resultatet vært at RTH258 er sammenlignbart med andre legemidler på markedet når det gjelder effekt og sikkerhet, og det er også sett at virkningen potensielt varer lenger. Denne studien tar sikte på å undersøke om man kan øke intervallet mellom injeksjonene fra åtte uker til tolv uker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1598 EudraCT-nummer: 2014-004886-26 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.07.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anca Beatrice Roald
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Alcon/Novartis finansierer prosjektet. Økonomisk avtale forhandles parallelt med søknad til REK og vil bli ettersendt på forespørsel.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: RTH258 sammenlignet med aflibercept ved behandling av våt aldersrelatert makuladegenerasjon
Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst