Forskningsprosjekt


Effekten av kolostrum på serum prokalsitonin hos nyfødte 48 timer etter fødsel, en pilotstudie

Vitenskapelig tittel:

The effect of colostrum on  serum procalcitonin in neonates 48 hours after birthProsjektbeskrivelse:
Procalcitonin er en infeksjon/sepsismarkør som responderer langt raskere enn CRP. Prokalsitonin øker hos friske spedbarn i løpet av de første 72 timene, men det er store verdivariasjoner, av ukjent årsak. Hensikten med studien er å utrede om kolostrum (råmelk fra mor) påvirker serum procalcitonin hos spedbarn. Vår hypotese er basert på tidligere studier som antyder sammenheng mellom kolostrum og svak immunorespons hos nyfødte. Hensikten med studien er å finne om kolostrum kan være en immunologisk trigger og årsak til prokalsitoninstigning de første 72 timene. Studien er en initialt en pilot-kohort for å analysere serum procalcitonin hos friske ammende spedbarn og sammenligne med friske ikke-ammende spedbarn. Etter styrkeberegning basert på pilotstudien, ønsker vi å utføre en hovedstudie. Preliminært er det vår antakelse at det kan dreie seg om ca 60 barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2069 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ikke annen finansiering enn professors annum som vil bli anvendt til innkjøp av analyse kit for procalcitonin. Rutineblodprøver belastes klinikken. Projektdeltakerne har lønn fra universitet i Oslo og fra universitetssykehuset.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: spesialistoppgave medisin, Nivå: Oppgave for spesialisering
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2015 REK sør-øst