Forskningsprosjekt


Effekt av laserbehandling på allergisk inflammasjon ved piquet test

Vitenskapelig tittel:

Effekt av laserbehandling på allergisk inflammasjon ved piquet testProsjektbeskrivelse:
REK Vest anser Høgskolen i Bergen som forskningsansvarlig for prosjektet. Formålet med denne masterstudien er å undersøke om laserbehandling kan ha effekt på allergisk utløst betennelse. Laserbehandling er oppgitt å ha effekt ved betennelsestilstander forårsaket av skade og degenerasjon, men det er usikkert om laserbehandling også kan virke ved allergiske betennelsesreaksjoner. Det vil bli gjennomført pirquettest i huden på underarmen hos 28 pollenallergikere og laserbehandlingen vil gjennomføres randomisert. Hver deltaker er sin egen kontroll.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1232 Prosjektstart: 15.09.2011 Prosjektslutt: 15.01.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Magnus Bjordal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjonForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 28

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk Fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest