Forskningsprosjekt


Biomarkører i behandling og oppfølging av brystkreftpasienter

Vitenskapelig tittel:

Personalized monitoring of breast cancer patients during treatment and follow-upProsjektbeskrivelse:
Til tross for en rekke fremskritt de siste tiårene, er brystkreft fortsatt en betydelig dødsårsak blant kvinner. Det er derfor fortsatt behov for bedre behandlingsalternativer og for mer presis diagnostikk. Formålet med dette prosjektet er å undersøke den kliniske relevansen av å sammenholde RNA-profilen til kreftsvulstene, mot påvisning og karakterisering av sirkulerende kreftceller og sirkulerende cellefrie nukleinsyrer (DNA/RNA)i blodet, samt informasjon om behandling og behandlingsforløp. Analysene av RNA og DNA vil bli utført på allerede innsamlet materialet. 300 pasienter ønskes inkludert i studien, samtykket er allerede innhentet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2010 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 01.01.2045

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Søiland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Vest + Helse Stavanger HFForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Diagnostikk- og behandlingsbiobank, Avdeling for patologi, Stavanger
The Jutland Breast Cancer Recurrence Biobank
Prospective Breast Cancer Biobanking
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK vest
21.04.2016 REK vest
18.08.2016 REK vest