Forskningsprosjekt


Medisinbruk blant demenspasienter i Norge: Data fra Reseptregisteret

Vitenskapelig tittel:
Pharmacological treatment of dementia in Norway: The Norwegian Prescription Database med prosjekttittel.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å beskrive medikamentforbruket av ATC gruppen N blant personer med demens i Norge de siste 5 årene. Blant annet vil en undersøke fylkesvise variasjoner, korrespondansen mellom prevalensestimatene og medikamentell behandling for demens, femårstrenden i foreskriving av midler mot demens og foreskriving av andre medikamenter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/130 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.01.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-grads prosjekt, Nivå: Doktorgradsprogrammet ved Psykologisk Fakultet
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst