Forskningsprosjekt


Juvenil og adult larynxpapillomatose- en studie av en norsk kohort

Prosjektbeskrivelse:
HPV-virus kan forårsake benigne forandringer i slimhinner i luftveiene. I prosjektet skal man gjennomgå et pasientmateriale på ca 180 pasienter som har vært behandlet på Rikshospitalet og Lovisenberg Diakonale sykehus i perioden 1987-2007. Man skal undersøke hvorvidt det finnes risikofaktorer for aggressiv sykdom og komplikasjoner. Det søkes om fritak fra taushetsplikt til å benytte journaldata og biologiske prøver i en eksisterende diagnostisk forskningsbiobank for de av pasientene som er døde. Alle levende pasienter eldre enn 18 år skal innkalles til klinisk undersøkelse. Der vil de gjennomgå en stemmebåndsundersøkelse for å fastsette i hvilken grad gjentatte operasjoner har gitt funksjonsnedsettelse og kartlegge stemmerelatert og generell livskvalitet. Det søkes om å benytte biologisk materiale fra en diagnostisk biobank i en forskningsbiobank for de pasientene som er i live.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/182 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjell Brøndbo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det medisinske fakultet, UiO , Nivå: Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
28.01.2010 REK sør-øst
07.03.2013 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst