Forskningsprosjekt


Bukspyttkjertelfunksjon ved diabetes og andre sykdommer i bukspyttkjertelen.

Vitenskapelig tittel:
Bukspyttkjertelfunksjon ved diabetes og andre sykdommer i bukspyttkjertelen. The role of exocrine pancreatic function in diabetes mellitus and other pancreatic diseases

Prosjektbeskrivelse:
Bukspyttkjertelen har to hovedoppgaver: Hormonproduksjon for blodsukkerregulering (svikter ved diabetes), og produksjon av fordøyelsesvæske, bukspytt, til tarmen. Det har lenge vært spekulert på sammenhenger mellom disse to funksjonene. Det er blant annet kjent at diabetikere kan utvikle svikt i produksjon av bukspytt. Med utgangspunkt i arvelige former for diabetes der også fordøyelsesfunksjonen til bukspyttkjertelen svikter, ønsker vi å bestemme mengde og sammensetning av bukspytt hos forskjellige grupper av diabetikere og andre med sykdom i bukspyttkjertel. Det vil kunne si oss noe om mekanismen bak svikt i bukspyttproduksjon. Vi ønsker også å se hvordan hormoner fra tarm, såkalte inkretiner, kan virke inn på blodsukker regulering hos disse pasientene for å se om tilførsel av bukspyttenzymer ved måltider kan bedre blodsukkerregulering. Vi ønsker også å opprette en biobank for å analysere blod, urin og bukspytt med tanke på genetiske og biokjemiske markører på bukspyttkjertelsykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/198 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Helge Ræder
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.01.2010 REK vest
19.04.2012 REK vest
16.05.2013 REK vest