Forskningsprosjekt


Å forhindre lungekomplikasjoner etter kirurgi

Vitenskapelig tittel:

Prevention of Respiratory Insufficiency after Surgical Management (PRISM) Trial:

A pragmatic randomised controlled trial of continuous positive airway pressure (CPAP) to prevent respiratory complications and improve survival following major abdominal surgery.Prosjektbeskrivelse:
Studien er en randomisert kontrollert multisenterstudie som vil sammenlikne bruk av surstoffmaske (standardbehandling) med CPAP-behandling etter kirurgi. Det finnes mindre studier som viser at behandling med CPAP etter kirurgi kan forhindre lungekomplikasjoner, men fordi det er for lite kunnskap har dette ikke blitt standardbehandling. Primært utkomme i studien: pneumoni, re-intubasjon eller død innen 30 dager. Deltakerne er pasienter over 50 år som gjennomgår stor åpen abdominal intraperitoneal kirurgi. Totalt skal 4880 pasienter (2x 2440) fra 80 sykehus inkluderes. Samtykke vil bli innhentet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1726 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ib Jammer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er i Storbritannina delvis finansiert av National Institute for Health Reseach, Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland og Intersurgical. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2015 REK vest
25.10.2017 REK vest
05.06.2019 REK vest