Forskningsprosjekt


Vektreduksjon og relasjon til tarmhormoner

Vitenskapelig tittel:
Er det sammenheng mellom oppnådd vektreduksjon etter gastric bypass og endring av nivået av tarmhormoner?

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke utvalgte tarmpeptiders rolle for vektreduksjonen etter gastric bypass, med særlig fokus på om ulik grad av vektreduksjon har sammenheng med utskillelsesnivå av tarmpeptider. Man skal også vurdere effekten av et preoperativt slankeprogram og preoperative tarmhormonnivåer som predikerende faktorer for grad av vektreduksjon etter gastric bypass, samt undersøke hvordan livskvaliteten påvirkes av vektreduksjonen. 105 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/147 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arnljot Tveit
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF-Asker og Bærum
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Del av doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
20.10.2011 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst