Forskningsprosjekt


Bruddskader hos barn 0 - 3 år

Vitenskapelig tittel:
Frakturer hos barn 0- 3år

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med prosjektet er å undersøke forekomsten av påførte bruddskader på barn i alderen 0-3 år. Det er bruddskader som krever sykehusinnleggelse som skal kartlegges. Data som skal benyttes er journalopplysninger fra pasienter innlagt ved barneavdelingen på Ullevål universitetssykehus i perioden 1999-2009. I søknaden opplyses det at tidligere internasjonal forskning viser at opptil 50 prosent av bruddskader i første leveår kan være påførte skader, andelen synker for barn fra ett til tre år. Journalopplysninger på ca. 200 barn vil inngå i undersøkelsen. Det skal ikke innhentes samtykke. Opplysninger om skaden, hvordan skaden skjedde, lengde, vekt, undersøkelse, behandling, type brudd og lokalisasjon skal hentes ut av journalen for deretter å bli avidentifisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/148 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jens Grøgaard
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK sør-øst