Forskningsprosjekt


Successfull ageing

Vitenskapelig tittel:
En studie av beskyttende faktorer for utvikling av demens og kognitiv svikt.

Prosjektbeskrivelse:
Det omsøkte prosjekt er et konkret forskningsprosjekt som ledd i tidliger søknad: Risikofaktorer for utvikling av demens REK nr. 2009/1226. Prosjektet "successfull ageing" vil undersøke beskyttende faktorer for utvikling av demens og kognitiv svikt basert på eksposisjonsfaktorer fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i to populasjoner. En populasjon som har utviklet demens (1995-2009) eller som kommende år vil utvikle demens (2010-2028) med validert diagnose fra sykehus og en populasjon med friske eldre. Konkrete faktorer vil bli studert med henblikk på betydningen av: 1. Stimulering av intelleltuell / kognitiv funksjon. 2. Stimulering av fysisk funksjon. 3. Stimulering av sosial funksjon. 4. Helsefremmende faktorer i forhold til somatisk / psykiatrisk sykdom. Prosjektet vil gi forskningsbasert kunnskap om beskyttende faktorer og risikofaktorer for kognitiv svikt, og vil kunne danne grunnlag for målrettede forebyggende tiltak og tidlig utredning og behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/129 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eystein Stordal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD-nivå
Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt
22.08.2014 REK midt
21.08.2015 REK midt