Forskningsprosjekt


Immunterapi hos pasienter med småcellet lungekreft

Vitenskapelig tittel:

Vitenskapelig tittel: An Open-label, Randomized, Phase 3 Study of Nivolumab or Chemotherapy in Subjects with Relapsed Small-cell Lung Cancer after Platinumbased First Line Chemotherapy.Prosjektbeskrivelse:
Nivolumab er under utprøving for behandling av flere krefttyper. I kroppen og på overflaten av kreftceller finnes det et molekyl som kalles PD-1. PD-1 hemmer immunforsvaret og kan føre til at kreftsvulster ikke blir angrepet av immunforsvaret. Legemiddelet nivolumab er et antistoff mot PD-1. I dyreforsøk og hos mennesker er det vist at når nivolumab binder seg til PD-1 opphører hemmingen av immunforsvaret. Dermed blir immunforsvaret i stand til å angripe kreftcellene og kan få svulster til å minske eller slutte å vokse. Forskningshypotesen er at behandling med nivolumab kan forbedre overlevelsen hos pasienter med småcellet lungekreft med tilbakefall sammenlignet med topotekan. Man ønsker også å kartlegge mulig effekt/bivirkninger av nivolumab. Studien beregnes til å vare i ca 5 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1634 EudraCT-nummer: 2015-001097-18 Prosjektstart: 20.10.2015 Prosjektslutt: 20.10.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaaet Bristol-Myers Squibb finansierer prosjektet. Økonomisk avtale inngås i samarbeid med Inven2 for Oslo Universitetssykehus og Innovest for Haukeland Universitetssykehus og ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.09.2015 REK nord
19.11.2015 REK nord
21.04.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
12.10.2017 REK nord
19.04.2018 REK nord
23.08.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord