Forskningsprosjekt


ABIRISK - Legemiddelovervåkning ved JIA

Vitenskapelig tittel:

ABIRISK står for "Anti-Biophramaceutical Immunization" og studiens fulle navn på engelsk er: "Prediction and analysis of clinical relevance to minimize the risk of immunization in Juvenile Idiopathic Arthritis Patients." På norsk: "Utvikling av antistoffer mot biologiske legemidler ved barneleddgikt; hvordan redusere risikoen ved å forutsi hvem som utvikler antistoffer og konsekvensene av dette."Prosjektbeskrivelse:
ABIRISK er en internasjonal, prospektiv observasjonsstudie av pasienter med juvenil idiopatisk artritt (JIA) / barneleddgikt, som begynner med biologiske legemidler. Biologiske legemidler kan indusere "immunogenisitet", pga produksjon av spesifikke "anti-drug antibodies" (ADA), som igjen kan føre til redusert effekt av medisinene. Hovedformålet er å finne tidlige biomarkører som kan predikere immunogenisitet. Det tas gjentatte blodprøver for blant annet å måle serum konsentrasjon av legemidlene og ADA produksjon. Studien er tett knyttet til PharmaChild (Legemiddelovervåking ved JIA), og kliniske opplysninger vil legges inn via PharmaChilds web portal. Studien drives av PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trials Organization). Resultatene fra studien kan føre til at JIA pasienter i fremtiden kan bli tilbudt annen type behandling (reduserte doser eller andre medikamenter) på et tidligere tidspunkt. Samfunnsøkonomisk er dette viktig, da biologiske legemidler er kostbare
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1554 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helga Sanner
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

IMI, Innovative Medicines Initiative, et offentlig-privat partnerskap mellom EU og EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, finansierer ABIRISK.

JIA-delen av studien er sponset av PRINTO.

Avtale ettersendes?Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst