Forskningsprosjekt


Highlow study, Low-molecular-weight heparin to prevent recurrent VTE in pregnancy: a randomized controlled trial of two doses

Vitenskapelig tittel:

RCT på gravide med tidligere venøs trombose, randomiseres til to doser forebyggende blodfortynnende medisin (lavmolekylært heparin). Internasjonal studie som vi ønsker å delta i. Utgående fra Nederland.Prosjektbeskrivelse:
Kvinner med tidligere blodpropp har økt risiko for ny blodpropp i svangerskapet. I dag anbefaler man forebyggende blodfortynnende medisin i svangerskapet til disse kvinnene. VI vet imidlertid ikke hvilken dose som har best effekt og samtidig lite bivirkninger. Studien er en randomisert undersøkelse hvor man tester to ulike doser blodfortynning (LMVH-lavmolekylært heparin) i graviditet hos kvinner med tidligere blodpropp. VI skal undersøke hvilken dose som gir størst reduksjon av ny blodpropp i svangerskapet og samtidig lav risiko for blødning I dag brukes en relativt lav dose og denne skal testes mot en høyere dose. Medikamentet er trygt å bruke i svangerskapet, men det finnes ingen studier fra tidligere som er gode nok til å gi svar på dette spørsmålet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1633 EudraCT-nummer: 2012-001505-24 Prosjektstart: 21.09.2015 Prosjektslutt: 21.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Flem Jacobsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Det er en symbolsk sum pr rekruttert pasient som refunderes fra AMsterdam, 250 Euro, ellers vil dette finansieres via interne driftsmidler  og søknad om finansiering av studiesykepleier i 20-50% stilling.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.09.2015 REK nord
19.11.2015 REK nord
23.08.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord