Forskningsprosjekt


Beskrivelse av kirurgiske tilgang til pusterøren

Vitenskapelig tittel:
Sammeligning av komplikasjoner ved åpen kirurgisk- og dilatasjonstrakeotomi

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder tre ulike deler av prosjektopplegget. 1) Det skal innhentes informasjon om indikasjon og hyppighet av antallet åpne og dilatative trakeotomier foretatt ved Sykehuset Østfold, Fredrikstad. 2) Det planlegges å kalle inn pasienter til poliklinisk oppfølging. Det tas sikte på å undersøke alle 30 pasienter som er tracheotomert i Fredrikstad. 3) Det skal utprøves en modifisert operasjonsteknikk der trachea blodforsyning respekteres. Metoden skal videodokumenteres og publiseres. Denne utprøvingen planlegges gjennomført på lik ifølge punktene 2d, 3c i søknaden og punkt 3 i prosjektbeskrivelsen. Under punkt 3 c i søknaden sies at det skal gjøres ”opptak av kadaverdisseksjon der kun halsområdet er eksponert i video”.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/150 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 30.07.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Edgar Bachor
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Lik
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst