Forskningsprosjekt


Traumesideleie i norsk ambulansetjeneste

Vitenskapelig tittel:
The lateral recovery position – what do we know, how do we use it?

Prosjektbeskrivelse:
For pasienter med skader som skal forflyttes og transporteres anvendes tradisjonelt det såkalte fikserte leie: flatt ryggleie på en stiv båre, såkalt ”backboard” for å beskytte nakke og rygg. Ryggleie er uheldig hos bevissthetssvekkede pasienter på grunn av risiko for aspirasjon av mageinnhold til lungene og væskestagnasjon i luftveiene. På dette grunnlag er det utviklet flere ulike forslag til hvordan man kan legge en traumepasient i sideleie. Sørlandet sykehus Kristiansand ved dr. Per Kristian Hyldmo laget for noen år siden en demonstrasjonsvideo om traumesideleie. Traumesideleiet er i dag implementert i praksis i mange ambulansetjenester, uten at dette har vært systematisert. Det eksisterer imidlertid ingen entydig beskrivelse av hvordan dette leie utføres, og undersøkelsen ønsker å belyse hvordan det er i bruk i landet nå. Dette gjøres ved intervju og spørreskjema, og ved fotografering av ryggen til frivillige forsøkspersoner i forskjellge stillinger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/107 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torben Wisborg
Forskningsansvarlig(e):  Helse Finnmark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Traumesideleie i norsk ambulansetjeneste
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK nord
21.02.2013 REK nord