Forskningsprosjekt


Persontilpasset behandling av pasienter med lokalavansert brystkreft basert på molekylære prediktive biomarkører (PETREMAC studien)

Vitenskapelig tittel:

PErsonalized TREatment of high-risk MAmmary Cancer - the PETREMAC trialProsjektbeskrivelse:
Det finnes mange ulike subtyper av brystkreft, med svært ulik biologi, behandlingsrespons og prognose. Det er behov for mer persontilpasset behandling. Denne legemiddelutprøvingen (fase II) er en norsk multisenterstudie. Studien vil prospektivt teste om persontilpasset kreftbehandling, basert på predefinerte biomarkører, vil bedre behandlingsrespons/overlevelse hos pasienter med lokalavansert brystkreft. Man vil implementere de mest lovende målrettede terapeutika, palbociclib, pertuzumab og olaparib for pasienter med utvalgte genetiske subtyper av brystkreft. Avhengig av genfeil og karakteristika vil deltakerne bli plassert i en av 8 behandlingsgrupper(A-H). Studien vil benytte data fra journal, Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. 200 pasienter vil bli inkludert i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1493 EudraCT-nummer: 2015-002816-34 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.06.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hans Petter Eikesdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Vest har tildelt 15 millioner kroner over 5 år til studien, løpende nå fra 2015. 

Vi har søkt om 1 million kroner fra Pfizer til å dekke deler av utgiftene til genanalyser for pasienter i behandlingsarm A.

Vi har søkt om 1 million kroner fra Astra Zeneca til å dekke deler av utgiftene til genanalyser for pasienter i behandlingsarm G-H.

Videre er hovedutprøverne Per Eystein Lønning (main PI), Hans Petter Eikesdal (clinical PI),  Stian Knappskog (laboratory PI) og Bjørnar Gilje (local PI, SUS) ansatt i deltids forskningsstillinger og kliniske stillinger som gjør dem i stand til å gjennomføre de vitenskaplige målene i studien. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK vest
19.11.2015 REK vest
14.01.2016 REK vest
11.02.2016 REK vest
10.03.2016 REK vest
21.04.2016 REK vest
02.06.2016 REK vest
02.06.2016 REK vest
18.08.2016 REK vest
09.02.2017 REK vest
09.02.2017 REK vest
16.03.2017 REK vest
16.08.2017 REK vest
29.11.2017 REK vest
29.11.2017 REK vest
31.01.2018 REK vest