Forskningsprosjekt


Somatokognitiv behandling av pasienter med muskelskjelettlidelser innlagt på et tverrfaglig gruppebasert smertemestringstilbud. En randomisert kontrollert behandlingsstudie.

Vitenskapelig tittel:
Somatokognitiv behandling av pasienter med muskelskjelettlidelser innlagt på et tverrfaglig gruppebasert smertemestringstilbud. En randomisert, kontrollert behandlingsstudie. II

Prosjektbeskrivelse:
Langvarige smertetilstander ved muskel- skjelettlidelser representerer en av de største helseutfordringer vi har i Norge og i den vestlige verden. Ved Sunnaas Sykehus Klinikk for nevrorehabilitering har vi opprettet et CARF-akkredittert smerterehabiliteringsprogram for pasienter med langvarige smertetilstander som affiserer funksjoner i sentralnervesystemet. I denne pasientgruppen (pasienter med langvarige ryggsmerter, nakkesmerter og pasienter med flere smerteområder/triggerpunkter, hvor man ikke finner lokaliserbare smerteutløsende sykdomsprosesser) vil vi prøve ut en ny og lovende behandlingsform som er utviklet ved Rikshospitalet og Høgskolen i Oslo, kalt somatokognitiv behandling. Denne behandlingsformen er en hybrid av Mensendieck fysioterapi og kognitiv psykoterapi. Forskningsdesignet er en randomisert, kontrollert studie. Vi vil evaluere pasientenes motorikk, smerteopplevelse, livskvalitet og fysiologisk stress. Akademisk mål for studien en doktorgrad og to mastergrader.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2136 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 01.02.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor S. Haugstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst
29.01.2010 REK sør-øst