Forskningsprosjekt


Serumnivåer av platinum og effekten på seneffekter etter behandling hos testikkelkreftoverlevere

Vitenskapelig tittel:

Impact of long-term serum platinum levels and elimination on neuro- and ototoxicity, cardiovascular disease and hypogonadism in testicular cancer survivors

 Prosjektbeskrivelse:
Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn. Etter at cisplatin-basert cellegift ble tatt i bruk for over 30 år siden har overlevelsen for de med utbredt sykdom økt betydelig, og for denne gruppen er 5-års overlevelse på >90%. Det siste tiåret har vi fått økende kunnskap om omfanget av seneffekter etter denne cellegiftbehandlingen. Cisplatin-basert cellegift gir en økt risiko for ny kreftsykdom og hjerte-karsykdom, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt, nerveplager som nedsatt kuldetoleranse og prikking i hender og føtter, øresus og nedsatt hørsel, nedsatt fertilitet og lave nivåer av testosteron. Mekanismer som kan forklare disse plagene er i liten grad kartlagt. Cisplatinet har en inkomplett utskillelse etter behandling, og en kan påvise platinum i serum mange år etter behandling. Denne studien er basert på data fra to tidligere norske etterkontroller. Vi ønsker å studere om serumnivået av platinum målt mange år etter behandling er assosiert med type seneffekter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1630 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Sagstuen Haugnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiaten som er tilknyttet dette prosjektet lønnes av Universitetet i Tromsø, med en kombinert stipendiatstilling (50% forskning og 50% undervisning). Prosjektperioden strekker seg derfor ut 2019.

Utgifter knyttet til analyser av platinum dekkes av forskningskonti hos Sophie Fosså og Roy Bremnes.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Long-term follow-up of patients with malignant germ-cell tumours
Behandlet i REK
DatoREK
10.09.2015 REK nord
23.08.2018 REK nord