Forskningsprosjekt


Kan måling av kroppstemperatur med infrarødt trommehinnetermometer ved en generell indremedisinsk avdeling (korttidspost) erstatte rektal temperatur? Kvalitetssikringsprosjekt.

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med studien er å beregne sensitivitet og spesifisitet for et øretermometer for deteksjon av feber i en sykehusavdeling. Måling av temperatur fra øret skal sammenlignes med rektal måling. 270 pasienter skal inkluderes i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/171 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Øystein Simonsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst