Forskningsprosjekt


En kvalitativ studie av erfaringer etter mestringsopphold hos mennesker med fibromyalgi

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke deltakernes erfaringer etter å ha deltatt på en ukes mestringsopphold for pasienter med fibromyalgi ved Revmatismesykehuset. Pasient- og pårørendeopplæring er en av fire hovedoppgaver i spesialisthelsetjenesten. Opplæringen har til hensikt å sørge for at pasienter har den kunnskap, motivasjon og ferdigheter som skal til for å mestre dagliglivet med sin sykdom. Revmatismesykehuset har derfor hatt lærings- og mestringsopphold for ulike revmatiske diagnoser siden 1996. I tidens løp har programmet endret seg i takt med ny kunnskap både om diagnoser, behandling og hvilke pedagogiske intervensjoner som gir best utbytte. Revmatismesykehuset har nylig endret sitt mestringsprogram og det er derfor nødvendig å undersøke om det nye mestringsprogrammet bidrar til atferdsendringer hos deltakerne. Det planlegges å inkludere inntil 30 kvinner og menn med fibromyalgi i alderen 20-65 år som har deltatt på opphold i Revmatismesykehusets mestringsavdeling. Deltakerne vil få skriftlig informasjon og forespørsel om å delta på intervju etter at de har reist fra sykehuset. Det skal gjøres individuelle intervjuer 2-5 måneder etter oppholdet. Følgende opplysninger vil inngå i studien: Demografiske data som alder, kjønn, diagnoser, når plagene startet, diagnosetidspunkt, utdanning, yrke, sivilstatus, arbeidsstatus, omsorgsbelastning, sykdomsvarighet og hvilke egendefinerte mål som ble satt som en del av mestringsprogrammet. Det skal videre gjennomføres dybdeintervju der spørsmålene dreier seg om deltakernes erfaringer om meninger om oppholdet og hvilke endringer som har skjedd i tiden etter oppholdet, om egendefinerte mål er nådd og hva som skal til for å opprettholde målene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1361 Prosjektstart: 23.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bente Hamnes
Forskningsansvarlig(e):  Revmatismesykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norsk Revmatikerforbund støtter prosjektet med kr 80.000,-. Resten finansieres av sykehuset.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2015 REK sør-øst