Forskningsprosjekt


Effekt av akutt blodtrykksstigning hos pasienter med venstre grenblokk

Vitenskapelig tittel:

Elevated afterload in Left Bundle-Branch Block (LBBB) – does it lead to more wasted work? 



Prosjektbeskrivelse:
Venstre grenblokk betyr at høyre og venstre hovedkammer ikke trekker seg sammen til samme tid slik de skal gjøre og at ulike deler av venstre hovedkammer trekker seg sammen til ulik tid (usynkront). Årsaken er oftest brudd i den elektriske ledningsbanen til venstre hovedkammer. En betydelig del av pasienter med hjertesvikt har dette, men også en relativt stor gruppe som er ellers hjertefriske. Det er kjent at venstre grenblokk gir en skjev og uhensiktsmessig arbeidsbelastning på hjertet pga usynkron sammentrekning. Vi ønsker å undersøke hvordan dette endres ved økende belastning på hjertet i form av høyere blodtrykk (afterload). Dette vil vi gjøre ved å øke blodtrykket på 3 forskjellige måter mens vi gjør ultralyd av hjertet for å se hvordan arbeidsbelastningen endres. Ut i fra en eksperimentell dyrestudie har vi grunn til å tro at belastningen blir ytterligere skjevfordelt og dersom dette også er tilfellet hos mennesker, kan det på sikt få konsekvenser for blodtrykksbehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1258 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.04.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Otto Smiseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En stipendiat er finansiert via Nasjonalforeningen for folkehelsen og en annen via Helse Sør-Øst. Prosjektet mottar støtte fra KG Jebsen stiftelsen og kardiologisk avdeling ved OUS. 



Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Effekt av akutt blodtrykksstigning hos pasienter med venstre grenblokk
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst