Forskningsprosjekt


Kjønnsforskjeller i risiko for hode/hals-kreft

Vitenskapelig tittel:
Polymorphisms of the androgen receptor gene and risk of upper aerodigestive tract cancer - An investigation of gender specific genetic susceptibility of cancer risk in the ARCAGE (Alcohol Related Cancer and Genetic Susceptibility in Europe) Study

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er kjønnsforskjellen i risiko for kreft i munn, svelg, strupe og spiserør (upper aerodigestive tract cancer - UADT). Forskjellen kan antas å skyldes ulikt forbruk av alkohol og tobakk, men det er også holdepunkter for at hormonelle forhold kan ha betydning. Variasjon i androgene hormoner er vist å ha betydning for risiko for kreft og progresjon av kreftsykdom. Hensikten med studien er å undersøke betydningen av genetisk variasjon i androgenreseptorgenet for risiko for UADT cancer. Dette er en europeisk case-kontrollstudie, som inkluderer 357 norske deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/99 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 28.01.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristina Kjærheim
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst