Forskningsprosjekt


Utvikling av legemiddelinformasjon

Vitenskapelig tittel:

Utvikling av skriftlig legemiddelinformasjon til pasienter med koronarsykdomProsjektbeskrivelse:
Forskningen skal munne ut i skriftlige nyutviklede legemiddelinformasjoner til pasienter med koronarsykdom, fundamentert i kunnskap om de ulike helseprofesjoners og legemiddelbrukernes perspektiver på hva slik informasjon skal innholde og hvordan den skal presenteres. I tillegg skal forskningen gi innsikt i hvorvidt de to ulike pasientgruppene har ulike meninger om hva som skal inkluderes i slik legemiddelinformasjon, samt hvorvidt disse er i overensstemmelse med hva helseprofesjoner mener. I tillegg vil forskningen gi oss innsikt i hvordan pasienter og helseprofesjoner forholder seg til den ny-utviklede informasjonen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1187 Prosjektstart: 10.08.2015 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Beate Hennie Garcia
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres ved at prosjektdeltakere fra UNN, RELIS Nord Norge og UiT bidrar med ressurser i form av arbeidskraft. Eventuelle utgifter til presentasjon av resultater fra prosjektet vil søkes dekt fra de involverte institusjoner dersom det blir behov for det.

Det utbetales ikke honorar til hverken pasienter, prosjektmedarbeidere, prosjektleder eller andre involverte.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
21.08.2015 REK midt