Forskningsprosjekt


Normal tynn- og tykktarm

Vitenskapelig tittel:
Studier av humane stamceller fra tynn- og tykktarm

Prosjektbeskrivelse:
Tynntarmen er sammensatt av kontinuerlige villi og krypter. Tykktarmen har nokså lik oppbygning som tynntarmen, men har ikke villi og Panethske celler. I følge søker har det lenge vært kjent at kryptene inneholder funksjonelle stamceller, men den eksakte lokaliseringen er omdiskutert. Årsaken til dette er mangel på spesifikke markører. Nye studier har identifisert en markør (Lgr5/GPR49) som spesifikt merker stamceller i tynntarmen hos mus. Denne studien har som mål å etablere en markør eller en markørprofil for humane intestinale stamceller. Dette vil være viktig for identifikasjon av disse cellene i både tynn- og tykktarm, for å studere transkriptomet og endringer i genuttrykk under utvikling mot moden celle, og for å kunne isolere stamceller med hensikt å etablere en intestinal stamcellelinje for in vitro studier. Deltakerne rekrutteres blant pasienter som allerede skal gjennomgå operasjon. Prøvene tas fra vev som ellers destrueres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/103 Prosjektstart: 31.12.2009 Prosjektslutt: 01.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Morten Jacobsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst