Forskningsprosjekt


Virusinfeksjoners innvirkning på sykdommen SLE

Vitenskapelig tittel:

Virusinfeksjoners innvirkning på sykdommen systemisk lupus erythemstosus (SLE).Prosjektbeskrivelse:
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom. 1/800 kvinner i fertil alder i Nord-Norge rammes. Årsaken til SLE er toleransesvikt i immunforsvaret der eget immunsystem angriper kroppens eget vev og organer. Det kan resultere i organsvikt. Studier viser at virusinfeksjoner kan både utløse og opprettholde autoimmune reaksjoner, og SLE pas. har økt hyppighet av virusinfeksjoner med EBV, parvovirus B19, CMV, herpes zoster og BKV. Type I interferon (IFN) respons er sentral ved virusinfeksjoner, og ny forskning viser at signalmolekyler ved IFN respons er økt i serum hos SLE pas. Vi vil derfor undersøke om SLE pas. har latente infeksjoner med disse virusene, og se om det er en forskjell mellom SLE subgrupper basert på organaffeksjon, sykdomsaktivitet og molekyler ved IFN respons. Vi vil se etter potensielle immunologiske biomarkører som diagnostisk verktøy for SLE og/eller ny behandlingsstrategi for å forebygge sykdoms-oppblussing og sykdomsutvikling ved SLE.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1400 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.09.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gro Østli Eilertsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker midler fra Helse Nord og andre eksterne kilder.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
13.08.2015 REK nord
19.04.2018 REK nord