Forskningsprosjekt


Antistoff mediert rejeksjon

Vitenskapelig tittel:
Forekomst og betydning av antistoff mediert rejeksjon etter hjertetransplantasjon

Prosjektbeskrivelse:
Avstøtningsreaksjoner forekommer etter hjertetransplantasjoner. Den vanligste formen for avstøtning skyldes at hvite blodlegemer ”angriper” det nye organet. Det finnes også en annen form for avstøtning, som har sammenheng med at det dannes antistoffer i blodet (antistoffmediert eller humoral avstøtning). I følge søker er det funnet spesielle fargemetoder av vevet for å kunne påvise avstøtning som skyldes antistoffer. Hensikten med denne studien er å prøve å påvise slik avstøtning på et tidlig stadium, og undersøke hvilken betydning de har for senere opptreden av åreforkalkning og dysfunksjon av hjertet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/108 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 01.02.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Kardiologisk avdeling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst