Forskningsprosjekt


Alkoholintervensjon i sykehus - pasientaksept

Vitenskapelig tittel:

Alkoholintervensjon i somatiske sykehus - undersøkelse om pasienters aksept av tilbudetProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke pasientenes erfaringer i møte med tilbudet Ruskonsulent-ordningen i Helse Stavanger HF. Gjennom intervjuer vil det bli samlet inn data om hvordan pasientene vurderer sammenhengen mellom egne alkoholvaner, egen helse og det tilbud de har fått på sykehuset. 60 pasienter ønskes rekruttert til prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1219 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av KORFORs egne driftsmidlerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK vest