Forskningsprosjekt


Bruk av operasjonsbord sammenkoblet med daVinci-robot. En prospektiv en-armet studie

Vitenskapelig tittel:

A Prospective, Post-Market Investigation of the Use of Integrated Table Motion for the da Vinci Xi SurgicalSystem with the Trumpf TS7000dV Operating TableProsjektbeskrivelse:
Vanlige operasjonsroboter blir festet til pasienten via kanyler for operasjon. Da er allerede pasienten "leiret", dvs pasienten er tippet i en retning som gjør at indre organer sklir unna og operasjonsfeltet blir eksponert. Dette medfører i mange tilfeller ekstrem posisjonering av pasient med fare for leiringsskader. Intuitive Surgical har nylig fått CE-godkjent et operasjonsbord som gjør at vi kan leire pasienten etter at roboten er tilkoblet. Dette vil gi helt nye muligheter for tipping av pasienten under prosedyren uten å måtte fjerne alle tilkoblinger, deretter omleire pasienten for så å koble på roboten påny. Spesielt for gastrokirurgiske prosedyrer vil dette være fordelaktig. Vi ønsker å gjøre en single arm prospektiv studie som skal evaluere bordet etter at CE-godkjenning foreligger som ledd i en evaluering av sikkerhet og operasjonsteknisk forbedring.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1270 Prosjektstart: 07.09.2015 Prosjektslutt: 01.03.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnulf Kjos
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Intuitive surgical

Trumpf medical

Sykehuset Innlandet Hamar

Intuitive surgical står for leveransen av selve konseptet og den elektroniske og mekaniske løsningen for å få de to enhetene - roboten og bordet - til å samhandle.

Trumpf medical leverer bordet som skal brukes under studien.

Disse to enhetene blir levert gratis for bruk i forsøksperioden, medfølgende serviceavtale og opplæring av bruk.

SI Hamar står for lønn av kirurger og hjelpepersonnell

 

 

 

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst