Forskningsprosjekt


Smerte og funksjon hos pasienter med skulderplager

Vitenskapelig tittel:

Beskrivelse av smerte, symptomer og nytteverdi av behandling over ett år hos pasienter med skulderplager.

 Prosjektbeskrivelse:
Målet med denne studien er å gi ny kunnskap om pasienter med skuldersmerte, gjennom å beskrive smerter og symptomer, samt nytteverdi av fysioterapibehandling, over et år hos skulderpasienter ved en studentklinikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Videre vil det undersøkes om det er en forskjell i smerteintensitet, funksjonsproblemer og nytteverdi av behandling mellom pasienter som har og ikke har en høy grad av symptomer på depresjon og angst. Prosjektet ønskes gjennomført gjennom bruk av allerede eksisterende datasett ved FysioPol databasen ved Mensendieck- og Fysioterapi poliklinikkene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Pasientene som har bidratt med data har samtykket til at informasjonen kan benyttes i student- og forskningsprosjekter. Det vil benyttes deskriptiv statistikk for å beskrive pasientgruppen med skulderplager, samt statistiske tester for å vurdere om symptomer på depresjon/angst påvirker smerte, funksjon og nytteverdi av behandling for denne pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1299 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 31.08.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Yngve Røe
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo & Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et masterprosjekt, uten finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterutdanning i fysioterapi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK sør-øst