Forskningsprosjekt


Legemidler til gravide, ammende og småbarnsforeldre - brukertesting av helsebrosjyrer på norsk og persisk

Vitenskapelig tittel:

Medications for pregnant and breast-feeding women and parents of small children – evaluation of health information pamphlets in Norwegian and PersianProsjektbeskrivelse:
Bakgrunn for studien er manglende dokumentasjon på lesbarhet av helsebrosjyrer med fokus på gravide, ammende og småbarnsforeldre. Utilstrekkelige helserelaterte leseferdigheter kan føre til utilstrekkelig behandlet eller ikke behandlet sykdom som kan ha svært alvorlige konsekvenser i de overnevnte pasientgruppene. Helserelaterte leseferdigheter er utilstrekkelig til tross for stadig økende nivåer av utdanning særskilt i vestlige men også i ikke-vestlige land, og helserelatert informasjon som når pasientene avhenger i stor grad av lesbarheten av informasjonsmateriale og språkferdigheter. Prosjektet er en studie som har til hensikt å evaluere lesbarhet av apotekforeningens helsebrosjyrer ved å bruke to lesbarhetstester, «Flesch Kincaid grade readability formula» og «SMOG readability formula», oversette informasjonsmateriale til persisk og evaluere lesbarhet av norsk og persisk informasjonsmateriale hos norske og iranske gravide, ammende og småbarnsforeldre ved å bruke intervju.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1240 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Farmasøytisk institutt - Universitetet i OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsfarmasi, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Legemidler til gravide, ammende og småbarnsforeldre - brukertesting av helsebrosjyrer på norsk og persisk
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst