Forskningsprosjekt


Fibromyalgi og CFS/ME:Ny klinisk vurdering, rehabiliteringseffekt og forskning på potensielle immunologiske faktorer

Vitenskapelig tittel:

Fibromyalgi og CFS/ME:Ny klinisk vurdering, rehabiliteringseffekt og forskning på potensielle immunologiske faktorer.Prosjektbeskrivelse:
Fibromyalgi (FM) og CFS/ME er kroniske sykdommer med ukjent årsak som gir smerter og utmattelse. Prevalensen er 3-4% og mange blir uføre. Ulik symptomatisk behandling gis. Det finnes ingen biomarkører for sykdommene, men nye studier tyder på at immunologiske signalmolekyler kan ha betydning. Vi vil undersøke om det er forskjeller mellom pasienter med FM og CFS/ME og vurdere risikofaktorer som oppvekstsvilkår, livskvalitet og rehabiliteringseffekt. Blodprøver fra pasienter med FM og CFS/ME analyseres for å se etter biomarkører mtp diagnostisk verktøy og/eller ny behandlingsstrategi. Studien er en tverrsnittsanalyse med aktuelle rehabiliteringspasienter ved RNNK, 100 pasienter med FM, 100 med CFS/ME og 50 kontroller. Ulike spørreskjema benyttes, fysisk aktivitet registreres og blodprøver tas. Følgende molekyler analyseres:IL6, IL8, IL17, APRIL, IFNα2, IFNβ, INFɣ, BAFF. Ny kunnskap om sykdommene kan gi grunnlag for oppstart av eksisterende medikamentell behandling eller utvikling av nye.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1395 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Gro Østli Eilertsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkt midler fra Helse og rehabilitering, Helse Nord og andre eksterne kilder. Pasientoppholdene inkl. reise ved RNNK er finansiert fra Helse Nord via rammeavtale. Laboratoriebruk dekkes av UiT, Norges arktiske universitet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Revmatologi/Fysikalsk medisin og rehabilitering, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.08.2015 REK nord