Forskningsprosjekt


Kognitiv trening etter hjerneslag: Effekter og mekanismer

Vitenskapelig tittel:

Clinical utility and brain mechanisms of computerized cognitive training, transcranial direct current stimulation (tDCS) and physical exercise after strokeProsjektbeskrivelse:
Kognitive og motoriske symptomer er vanlige etter hjerneslag, og kan gi store vansker for den enkelte pasient. Det er i dag mangel på effektive behandlingsmetoder, men nyere studier har vist at stimulering av hjernen ved hjelp av transkranial likestrømstimulering (tDCS) er en trygg, kostnadseffektiv og effektiv behandling i kombinasjon med andre former for rehabilitering. Ytterligere forskning på virkningsmekanismene er nødvendig, men man antar at tDCS stimulerer hjernens plastisitet etter skade. Formålet med studien er å evaluere de kognitive og nevronale effektene av tDCS som behandling etter hjerneslag med et langsiktig mål om å forbedre behandlingstilbudet for den voksende gruppen slagpasienter. For å oppnå dette kombinere vi avansert multimodal hjerneavbildning (MRI), EEG og adferdstester i en longitudinal utforming for å beskrive og evaluere effekten av spontan bedring, kognitiv og fysisk trening, og tDCS som potensielle rehabiliteringsmetoder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1282 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 01.08.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Tjelta Westlye
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Doktorgradsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst og ExtrastiftelsenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi/Nevrovitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst