Forskningsprosjekt


Allergi og bukspyttkjertelkreft i EPIC

Vitenskapelig tittel:

Self-reported allergy and biomarkers for allergy and risk of pancreatic cancer within the European Investigation into Cancer and nutrition (EPIC).Prosjektbeskrivelse:
Bukspyttkjertelkreft blir ofte diagnostisert på et sent tidspunkt. Dette gir dårligere prognoser for pasienten. Faktorer som kan forutsi risikoen for å utvikle bukspyttkjertelkreft er derfor viktig for å kunne oppdage kreften på et tidligere stadium. Tidligere studier har sett en mulig sammenheng mellom allergi og risiko for kreft i bukspyttkjertelen. Det er rimelig å anta at immunsystemet til personer med allergi er annerledes enn for de uten allergi, og at denne forskjellen kan gi utslag i kvantitative forskjeller i kreftinsidensrater. De fleste tidligere studier antyder en lavere risiko for kreft blant personer med allergi sammenlignet med den ikke-allergiske befolkningen. Denne studien, som baserer seg på en todelt prosjektbeskrivelse, skal se på sammenhengen mellom allergi (både selvrapportert allergi og biomarkører for allergi) og risiko for bukspyttkjertelkreft. Et nøstet kasus-kontroll studiedesign vil benyttes. Kasus og kontroller trekkes fra EPICs database.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1390 Prosjektstart: 15.06.2015 Prosjektslutt: 15.06.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eiliv Lund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT Norges Arktiske universitetForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn

Materiale fra biobank:
Biobanken Kvinner og kreft
Behandlet i REK
DatoREK
13.08.2015 REK nord