Forskningsprosjekt


ASTRIS - Monoterapibehandling med AZD9291 for pasienter med langt fremskredet/metastatisk epidermisk vekstfaktorreseptor (EGFR) T790M Mutasjons-positiv, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

Vitenskapelig tittel:

Åpen, multinasjonal-, multisenter-, virkelig verden-behandlingsstudie av monoterapibehandling med AZD9291 for pasienter med langt fremskredet/metastatisk epidermisk vekstfaktorreseptor (EGFR) T790M Mutasjons-positiv, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som har fått tidligere behandling med en EGFR tyrosin-kinasehemmer (EGFR-TKI)Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med ikke-småcellet lungekreft kan utvikle resistens mot behandlingen. Prosjektleder oppgir i søknaden at det for denne pasientgruppen ikke finnes adekvat behandling i dag. I denne internasjonale multisenterstudie ønsker legemiddelfirma å teste ut et nytt medikament som kan motvirke videre sykdomsutvikling etter at resistens mot primærbehandling er påvist. Formålet med denne fase III studien er å samle informasjon om effekt og sikkerhet av preparatet. I Norge vil det bli inkludert 15 pasienter, internasjonalt ca. 1500. Det er ikke behov for forskningsbiobank i prosjektet, alt innsamlet material destrueres etter kort tid.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1153 EudraCT-nummer: 2015-001407-31 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Fluge
Forskningsansvarlig(e):  Helse Fonna HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av legemiddelfirmaet AstraZeneca, som er sponsor for denne studien.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: ASTRIS - Monoterapibehandling med AZD9291 for pasienter med langt fremskredet/metastatisk epidermisk vekstfaktorreseptor (EGFR) T790M Mutasjons-positiv, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK vest
20.08.2015 REK vest
08.09.2016 REK vest