Forskningsprosjekt


Kunnskap, holdninger, forventninger og adferd vedrørende antibiotika og antibiotikaresistens og konsekvenser for antibiotika-etterlevelsen - en undersøkelse blant legemiddelbrukere på et apotek i Norge

Vitenskapelig tittel:

Knowledge, attitudes, expectations and behaviour regarding antibiotics and antibiotic resistance and consequences for adherence to antibiotics- a survey of medication users in a community pharmacy in NorwayProsjektbeskrivelse:
Antibiotikaresistens er et økende problem på verdensbasis og også i Norge. Det er en klar sammenheng mellom økt bruk av antibiotika og utvikling av resistens. Begrensning av bruken er derfor et av tiltakene for å motvirke resistensutvikling, men også viktigheten av at brukere fullfører påbegynte kurer som avtalt med legen. Selv med en korrekt forskrivningspraksis, er det legemiddelbrukeren som til sist bestemmer hvordan antibiotika blir brukt, basert på kunnskap, holdninger og forventninger. Dette er blitt undersøkt i mange land, men ikke i Norge. Formålet med dette prosjektet er derfor å undersøke antibiotikabrukeres kunnskap, holdninger og forventninger vedrørende antibiotika og antibiotikaresistens og hvordan disse påvirker antibiotikaetterlevelsen ved et apotek i Norge. Personlig intervju på apoteket etterfulgt av telefonintervju etter avsluttet behandling vil bli benyttet for innsamling av data.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1239 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres via prosjektmedarbeidernes stillingen samt at det søker om stipend for masterstudenten til 3 gavekort (se under). Farmasøytisk institutt, UiO vil være økonomisk garantist.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: International Community Health, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst