Forskningsprosjekt


Skjelettalder estimert ved hjelp av MRI (Magnetisk Resonans Imaging)

Vitenskapelig tittel:

Bone Age Estimation using a novel MRI approach.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal utvikle en ny metode til skjelettalderfastsettelse hos barn basert på evaluering av MR-bilder istedenfor røntgen bilder av venstre hånd. Rtg bilder er fortsatt dagens gullstandard til tross for at metoden innebærer ioniserende stråling og bygger på å sammenlige med bilder tatt av barn og ungdom på 1940-tallet, og sammenligningen er helt subjektiv. MR opptak derimot er uten strålebelastning og svært nøyaktig, med mulighet for gjøre evalueringsprosessen objektiv og automatisk. Dette vil føre til en sikrere og mer nøyaktig fastsettelse av pasientenes modningsgrad i form av estimert skjelettalder, og derved også et bedre behandlingsresultat (outcome) hos barn feks. operert for utligning av en benlengde-forskjell (anisomeli), der et feilberegnet avvik fra det optimalt korrekte tidspunktet for operasjon kan føre til en uønsket stor forskjell ved avsluttet vekst. Prosjektet utføres i samarbeid med flere andre europeiske sentre.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1242 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.08.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Alexandra Renee Hankin
Forskningsansvarlig(e):  OUS Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om nødvendige midler til gjennomførelse av Pilotstudium (fase 1; cirka NOK 50.000,-).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK sør-øst