Forskningsprosjekt


Aker hjerte- og blodåreundersøkelse

Vitenskapelig tittel:

Evaluation of circumferential strain in the carotid artery; associations with endothelial function and arterial stiffnessProsjektbeskrivelse:
Hjerte - og karsykdom er en av våre største og mest alvorlige folkesykdommer, og en dominerende årsak til funksjonshemning og død. Som følge av økningen i andelen eldre vil antallet som lider av hjerte- og karsykdommer også øke dramatisk. Samfunnsøkonomisk vil dette få enorme konsekvenser. Det er derfor et stort behov for å kunne identifisere personer som står i fare for å utvikle sykdom på et tidlig tidspunkt, og på den måten unngå akutte hendelser. Tidlige stadier av veggforandringer i halspulsåren er en prediktiv faktor for hjerneslag, koronar hjertesykdom og demens. Nyere forskning indikerer en forbedret risikovurdering ved å benytte seg av nye ultralydbaserte teknikker for å måle hvordan blodåren evner å tilpasse seg trykkforandringene som følger når hjertet slår. Vi ønsker å se nærmere på hvordan denne evnen forandrer seg med alder. Videre ønsker vi å sammenligne den med andre metoder for måling av funksjonen til blodårene og hjertet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1319 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Steine
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Ahus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er begrenset i omfang, apparatur og personale er allerede finasiert av ulike aktører.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst