Forskningsprosjekt


Kombinasjoner med Axl-hemmeren BGB324 i metastatisk melanom

Vitenskapelig tittel:

A Phase 2 randomised open-label study of BGB324 incombination with dabrafenib in BRAF mutated disease followed by an immune checkpointinhibitor compared to dabrafenib in BRAF mutated disease followed by an immunecheckpoint inhibitor alone, in patients with advanced non-resectable (StageIIIC) or metastatic (Stage IV) melanomaProsjektbeskrivelse:
Axl-reseptoren uttrykkes på alle celler, men er særlig aktiv i kreftceller. Axl-aktivitet kan medføre at kreftceller «gjemmer» seg for immunsystemet. Prosjektleder og andre har vist at Axl-aktivitet leder til enda raskere resistensutvikling mot BRAF-hemmere. I denne åpne fase II legemiddelstudien er formålet å studere sikkerhet og effekt av Axl-hemmeren BGB324 gitt sammen med det immunstyrkende medikamentet ipilimumab eller BRAF-hemmeren dabrafenib. I samarbeid med det nyetablerte firmaet BerGenBio er målet å vise at kombinasjonen er sikker og fører til bedret overlevelse og livskvalitet for pasienter med føflekkreft. Studien vil inkludere rundt 80 pasienter fra ulike sentre i Norge. Behandling med BGB324 kommer i tillegg til ordinær godkjent behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1155 EudraCT-nummer: 2015-002615-15 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Oddbjørn Straume
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har søkt midler fra Kreftforeningen til drift av studien. Vi vil osgå søke midler fra andre kilder. Studiemedisinen BGB324 blir stilt til rådighet for oss fra produsenten BerGenBio. Ellers vil vanlig utgifter til pasientbehandlingen belastes den enkelte behandlingsinstitusjon.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2015 REK vest
08.09.2016 REK vest
27.10.2016 REK vest
12.01.2017 REK vest
12.01.2017 REK vest
09.02.2017 REK vest
16.08.2017 REK vest
14.09.2017 REK vest
12.04.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest