Forskningsprosjekt


Økt risiko for metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom etter behandling med kjemoterapi hos testikkelkreftpasienter - et resultat av epigenetiske forandringer?

Vitenskapelig tittel:

Association between DNA methylation and the risk of developing the metabolic syndrome and cardiovascular disease after chemotherapy for testicular cancerProsjektbeskrivelse:
Testikkelkreft er en av de hyppigste kreftformene blant unge, og forekomsten i Norge er blant de høyeste i verden. Sykdommen har god prognose, spesielt etter at cisplatin-basert kjemoterapi ble tatt i bruk for ca 30 år siden. Imidlertid har denne behandlingen vist seg å være forbundet med økt risiko for å utvikle metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom. Dette kan skyldes at cisplatin fører til epigenetiske endringer, dvs forandringer i de kjemiske modifikasjonene som naturlig finnes i DNA. Disse danner vanligvis stabile mønstre som er med på å styre genuttrykk og utvikling. De kan imidlertid endres som følge av miljøpåvirkninger, noe som kan føre til sykdom. Vi ønsker å se om epigenomet endres ved cisplatin-behandling, og om disse endringene kan settes i sammenheng med den økte risikoen for metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom hos disse pasientene. Vårt endelige mål er å oppnå resultater som kan bidra til å motvirke cisplatin-induserte langtidsbivirkninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1332 Prosjektstart: 01.07.2015 Prosjektslutt: 01.07.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Grotmol
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått innvilget støtte fra Kreftforeningen (2014), og i tillegg vil det benyttes midler fra Kreftregisterets forskningsfond. Lønnsmidler dekkes av samarbeidspartnernes respektive institusjon.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Long-term follow-up of patients with malignant germ cell tumours
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst