Forskningsprosjekt


En ny metode for etablering av rask og sikker intravenøs tilgang hos nyfødte

Vitenskapelig tittel:

En ny metode for etablering av rask og sikker intravenøs tilgang hos nyfødte

A novel safe and secure method and device for IV access in newbornProsjektbeskrivelse:
Intravenøs tilgang til syke nyfødte er ofte et problem. Etter avnavling er navlevenen et godt alternativ. Innleggelse av de navlevenekatetere som finnes på det Norske markedet er vanskelig å bruke for uerfarne leger og innleggelse tar flere minutter. Seksjonsoverlege Terje Eide har utviklet en teknikk/ metode for etablering av intravenøs tilgang hos nyfødte. Metoden er både rask og sikker og kan gjennomføres av uerfarne leger med hjelp av en jordmor. Etter at barnet er forløst blir navlesnoren i vanlig praksis kastet i en gul boks (biologisk avfall). Vi vil bruke disse ”avfalls”-navlesnorene til å teste den nye metoden som ble utviklet av dr. Eide og måle tiden det tar for å etablere en intravenøs tilgang når en uerfaren lege bruker denne metoden. Etter gjennomført kanuleringsforsøk kastes navlesnorere i biologisk avfall. Ingen materiale blir lagret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1336 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ulrich Spreng
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Bærum sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien involverer jordmødre og kandidater. Disse deltar i studien i arbeidstiden og tapt arbeidstid er den eneste kostnad i prosjektet og dekkes av Bærum sykehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst