Forskningsprosjekt


Årstids- og bostedsavhengig regulering av D-vitaminsystemet

Vitenskapelig tittel:

Season- and latitude-dependent regulation of the vitamin D – klotho / FGF23 - system in healthy personsProsjektbeskrivelse:
Vitamin-D og proteiner som regulerer eller er regulert av vitamin-D har en viktig rolle ved en rekke sykdommer. Årstids- og breddegradsvariasjon er kjent ved flere sykdommer og anses å være relatert til UV-eksponering og vitamin-D produksjon. Mens vitamin-D variasjon er kartlagt, årstid- og breddegradsvariasjon av andre komponenter i vitamin-D-klotho/FGF23-systemet har ikke vært systematisk studert. Intervensjonsstudier med vitamin-D har så langt vist skuffende resultater. Det er behov for dypere kunnskap om vitamin-D-klotho/FGF23-systemet og dets signaloverføring. Vårt mål er å undersøke effekt av årstider og breddegrad på vitamin-D-klotho/FGF23-systemet langs 24. østlige lengdegrad på den nordlige halvkulen fra Athen, Hellas i sør til Hammerfest i nord. I tillegg skal det tas prøver i Kirkenes (30° Ø) og i Odense, Danmark (10° Ø). Studien vil danne grunnlag for fremtidige intervensjonsstudier med vitamin-D. Studien skal anvende spørreskjemaer, klinisk undersøkelse samt blodprøver.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1385 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 02.06.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mette Kjær
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Behandlet i REK
DatoREK
13.08.2015 REK nord