Forskningsprosjekt


Effekten av klorheksidin 0.2%, 0.12% og 0.06% munnskyllevæsker på supragingivalt plakk og gingivitt

Vitenskapelig tittel:

 Effect of Chlorhexidine 0.2%, 0.12% and 0.06% solutions on supragingival dental plaque and gingivitis

 Prosjektbeskrivelse:
Klorheksidin er et bis-biguanid med veldokumentert effekt som antiplakk og antiinflammasjonsmiddel. Det finnes i flere kommersielt tilgjengelige formuleringer på markedet; 0.06 %, 0.12 % og 0.2 %. Ingen studier har sammenlignet effekten av disse tre løsningene på dental plakkindeks, gingival blødning og på bivirkninger. Ut fra dette ønsker vi å gjennomføre en uavhengig klinisk testing av produktene og deres virkning på gingivitt (plakk og blødning). En modifisert, eksperimentell gingivittmodell (Løe/Silness plaque og gingivalindeks, modifisert av Preus) vil bli brukt. Måling av plaque- og gingivalindex registreres, og forskjellene mellom gruppene på dag 21 og forskjeller statistisk evaluert. Produktene hevdes å ha stor nytte for personer med tannkjøttssykdom og resultatene av studien vil kunne ha nytteverdi for forebyggende- og helsefremmende arbeid hos enkeltpersoner, samt kunne bidra til effektivisering av behandling, og reduserte kostnader på samfunnsnivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1748 Prosjektstart: 11.01.2016 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hans Ragnar Preus
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen etiske eller konfliktfylte forhold rundt økonomi knyttet til prosjektet. Studien vil finansieres gjennom forskningsmidler tilhørende Avdeling for Periodonti, og alle utgifter vil bli betalt av Avdeling for Periodonti, IKO, Odontologisk Fakultet, Universitetet i OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Cand odont, Nivå: MASTER
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst