Forskningsprosjekt


Antibiotika: Behandlingspraksis og Nytten av Procalcitonin

Vitenskapelig tittel:

Antibiotika: Behandlingspraksis og Nytten av ProcalcitoninProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke dagens behandlingspraksis av infeksjoner i Norske sykehus, eksempelvis ved Medisinsk avdeling, Ålesund sykehus. Vi registrerer et forhåndsberegnet antall pasienter med alvorlige infeksjoner og radiologisk påvist pneumoni. Så kartlegger vi sykdomstilstand samt total behandlingslengde. Under sykehusoppholdet måler vi Procalcitoninkonsentrasjonen av alle plasmaprøvene som rekvireres av behandlende lege. Deretter kontrollerer vi dette mot en forhåndsdefinert algoritme for Procalcitonin-veiledet seponering samt at vi sammenligner vår behandlingspraksis med de nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus. Forskningsspørsmålet er om det er mulig å redusere behandlingslengden ved bruk av Procalcitonin-veiledet algoritme. Prosjektet kan bidra til reduksjon i antibiotikaforbruk med reduksjon av antibiotikaassosierte bivirkninger, reduksjon av resistenspress og reduserte kostnader som følge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1180 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Pascal Brügger-Synnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler til gjennomføring av prosjektet ved forskningsfondet til samarbeidsorganet mellom Helse Møre og Romsdal og Helse-Midt samt NTNU.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.08.2015 REK midt